Beelden van tandheelkunde

Partner in performante dentale oplossingen

De Carad-Alliantie E.S.V. is een groep van vijf tandtechnische bedrijven die tandartsen structureel ondersteunt bij het uitbouwen van een kwalitatieve dienstverlening en het aanbieden van innovatieve dentale oplossingen.

Gebundelde krachten

Carad wil een stabiele omgeving creëren voor tandartsen en patiënten. Daarin ligt onze toegevoegde waarde. Door onze krachten te bundelen, kunnen we efficiënter antwoorden op vragen uit de praktijk. Door samen te investeren in innovatieve dentale technologieën, helpen we tandartsen beter in te spelen op nieuwe technische evoluties. En door nauw samen te werken, kunnen we een completer en complementair assortiment van producten en diensten leveren.

Kennis en ervaring

Carad stimuleert het delen van kennis en het uitwisselen van ervaringen via een eigen intranet. Bekwame en continu opgeleide medewerkers zijn immers een must in de snel evoluerende dentale sector. Hun waardevolle expertise en up-to-date advies helpen tandartsen de juiste oplossingen aan te reiken. Tot tevredenheid van de patiënt.

 

De Carad-Alliantie richt zich naar tandartsen, groepspraktijken, specialisten, collega dentale labo’s, ziekenhuizen en verzekeraars. In een latere fase kan onze vernieuwde technologie en expertise ook op andere domeinen worden ingezet.

Kwaliteit en service

Carad wil in Vlaanderen een maatstaf voor kwaliteit en service worden. Een persoonlijke aanpak, de nabijheid van het vertrouwde labo en duurzame producten, afgestemd op de wensen en verwachtingen van de patiënt, staan hierbij centraal. Het is dan ook onze ambitie om uit te groeien tot een begrip bij de Vlaamse tandartsen.